Пн - Пт 9:00 - 19:00

Сб-Нд за попередньою домовленістю

(096) 561-66-08

Адреса: м Київ, вул. Глибочицька, 72, оф. 321.

(063) 733-19-16

Facebook

ADITUM ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ > РЕЄСТРАЦІЯ БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ВОЄННИЙ ПЕРІОД

РЕЄСТРАЦІЯ ТА ЗВІТНІСТЬ БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ У ВОЄННИЙ ПЕРІОД

 

реєстрація благодійних організаційВоєнне вторгнення рф в Україну внесло корективи в життя кожного пересічного українця. Багатьом з них необхідна гуманітарна допомога і, наразі, благодійна діяльність та реєстрація благодійних організацій набирає обертів.

 

В Україні є низка нормативно-правових актів, які регулюють благодійництво в Україні. Загальні засади благодійництва визначає Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (надалі по тексту – «Закон про благодійну діяльність»).

 

Так, статтею 3 Закону про благодійну діяльність цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

 

Для отримання статусу неприбутковості та довіри іноземних донорів, благодійна діяльність має бути зареєстрованою належним чином. Тобто, особа, яка планує займатись благодійною діяльністю, має зареєструвати в Україні благодійну організацію. Статтею 13 Закону про благодійну діяльність виділено три види благодійних організацій, а саме:

 

  • Благодійна установа – це благодійна організація, установчий акт якої визначає активи, які один або кілька засновників передають для досягнення цілей благодійної діяльності за рахунок таких активів та/або доходів від таких активів. Установчий акт благодійної установи може міститися в заповіті. Засновник або засновники благодійної установи не беруть участі в управлінні благодійною установою. Благодійна установа діє на підставі установчого акта.
  • Благодійне товариство, яким визнається благодійна організація, створена не менше ніж двома засновниками та діє на підставі статуту.
  • Благодійний фонд – благодійна організація, яка діє на підставі статуту, має учасників та управляється учасниками, які не зобов’язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Благодійний фонд може бути створено одним чи кількома засновниками. Активи благодійного фонду можуть формуватися учасниками та/або іншими благодійниками.

 

Найбільш популярним видом благодійної організації на території України є благодійний фонд, адже він може бути створений як однією особою, так і кількома учасниками (на відміну від того ж товариства), а також засновники не зобов’язані передавати активи для досягнення цілей благодійної організації (як, наприклад, в благодійних установах).

 

Благодійні товариства та благодійні фонди можуть мати, окрім засновників, інших учасників, котрі вступили до їх складу після створення.

 

Засновником та/або учасником благодійної організації може стати дієздатна фізична та юридична особа, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права.

 

Заборонено надавати благодійну допомогу політичним партіям або діяти від імені політичних партій, а також брати участь у виборчій агітації.

 

РЕЄСТРАЦІЯ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ У ВОЄННИЙ ПЕРІОД

 

Реєстрація створення та припинення благодійних організацій відбувається відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (надалі по тексту – «Закон про реєстрацію»).

 

Згідно статті 15 Закону про благодійну діяльність, благодійні організації набувають прав та обов’язків юридичної особи з моменту їх державної реєстрації.

 

За загальним правилом тієї ж статті 15, державну реєстрацію благодійних організацій проводять державні реєстратори (або нотаріуси) за місцезнаходженням благодійних організацій, проте є особливості у воєнний період.

 

Так, Постановою КМУ «Деякі питання державної реєстрації в умовах воєнного стану та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 164» від  06.03.2022 р. № 209 (далі – Постанова № 209) визначено, що у період дії воєнного стану на території України, держреєстрацію проводять незалежно від місцезнаходження юросіб, якщо відповідні обмеження (умови) не передбачено переліком (пп. 5 п. 5 Постанови № 209).

 

Варто зазначити, що Мінюст припинив доступ користувачів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходженням яких є на тимчасово окуповані території. Для таких територій реєстраційні дії не виконуються. З переліком територій можна ознайомитись за посиланням

 

Також, державну реєстрацію благодійних організацій в воєнний період здійснюють особи, що включені до затвердженого Міністерством юстиції переліку державних реєстраторів та посадових осіб (далі — перелік), яким в умовах воєнного стану надається доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та/або Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі — реєстри). Перелік може передбачати обмеження (умови) проведення (прийняття) включеними до нього державними реєстраторами, посадовими особами реєстраційних дій (рішень про державну реєстрацію прав).

 

Для проведення держреєстрації юрособи засновник чи уповноважена особа подають державному реєстратору наступні документи (ч. 1 ст. 17 Закону про держреєстрацію, пп. 1 п. 1 Постанови № 209):

 

  • примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників чи уповноваженого ним органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом. В діючих нормативно-правових актахнаразі немає вимоги щодо обов’язкового складання такого документа благодійною організацією;
  • примірник установчих документів. Установчі документи БО затверджуються засновником (засновниками) благодійної організації або уповноваженими ними особами. До слова, установчі документи та рішення про їх затвердження не потребують нотаріального засвідчення. Таке засвідчення відбувається лише за наявністю бажання у засновників такої організації.

 

Згідно ч. 1 ст. 17 Закону про реєстрацію до заяви про держреєстрацію може бути додано заяву про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Заяви про державну реєстрацію розглядаються держреєстраторами одразу та приймається рішення про держреєстрацію або (за наявності підстав) відмову у держреєстрації.

 

Варто зазначити, що держмито за державну реєстрацію благодійної організації не справляється.

 

Результатом реєстрації благодійної організації є Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Також, після реєстрації благодійної організації в реєстрі неприбуткових організацій, остання може звернутись до податкового органу з метою отримання витягу з реєстру неприбуткових організацій.

 

ЗВІТНІСТЬ БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

 

Статтею 17 Закону про благодійну діяльність, що благодійні організації складають та подають фінансову, статистичну та іншу обов’язкову звітність у порядку, встановленому законом.

 

Порядок подання звітності благодійної організації регулюється Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – «Закон про бухоблік»).

 

Благодійні організації є непідприємницькими товариствами з огляду на ст. 85 Цивільного кодексу України, оскільки вони не мають на меті одержання та розподілу прибутку між учасниками та засновниками. Хоча, при цьому благодійні організації мають право здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню їхніх статутних цілей (ч. 4 ст. 16 Закону про благодійну діяльність).

 

Відповідно до ст. 3 Господарського кодексу України, під господарською діяльністю у цьому Кодексі розуміється діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

 

Пунктом 2 розд. ІІ НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» передбачено, що для мікропідприємств, малих підприємств, які визнані такими відповідно до Закону про бухоблік, непідприємницьких товариств, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та підприємств, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати, форма і порядок складання яких визначаються НП(С)БО  25 «Спрощена фінансова звітність». Параметри підприємств за певними критеріями визначає ст. 2 Закону про бухоблік.

 

Благодійна організація для ведення бухгалтерського обліку складає наказ про облікову політику. Інформацію про те, які аспекти бухобліку (принципи оцінки та обліку статей) окреслюють в обліковій політиці можна почерпнути з р. II Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Мінфіну України від 27.06.2013 р. № 635.

 

Зокрема, в обліковій політиці благодійна організація затверджує план рахунків, який вона буде використовувати  в своїй діяльності.

 

Субрахунок 48 «Цільове фінансування та цільові надходження» вельми важливий для бухобліку благодійної організації. До нього благодійна організація може відкривати  субрахунки відповідно затвердженим цільовим благодійним програмам або донорам.

 

Згідно з п. 17 НП(С)БО 15 «Дохід» отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, в яких зазнано витрат, пов’язаних з виконанням умов цільового фінансування. Для обліку витрат благодійна організація,  зазвичай, застосовує рахунок 92 і субрахунок 949.

 

Благодійна організація може вступати в трудові відносини з фізичними особами. На працівників благодійних організацій поширюється законодавство про працю, загальнообов’язкове державне соціальне страхування та соціальне забезпечення. Це означає, що благодійна організація теж зобов’язана подавати звітність, що пов’язана з працевлаштуванням таких працівників.

 

Наша команда надає послуги з реєстрації, бухгалтерського та юридичного супроводу благодійних організацій.

Previous Project